Tarieven

 

Aanhanger

5 praktijklessen a 60 minuten + CBR praktijkexamen €  475,-
Losse lessen a 60 minuten €    55,-
Intake a 90 minuten €    65,-

Eigen verklaring verplicht

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid. Maar ook voor de veiligheid van anderen. Om te mogen rijden moet u daarom volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier Eigen Verklaring (E.V)

Hoe kan ik deze Eigen Verklaring indienen

Sinds november 2017 kunt u dat zelf doen door te gaan naar de site CBR.nl en daar doorklikken naar de afdeling EV. Cat: BE. Vervolgens kunt u inloggen met uw DigiD, de vragen beantwoorden (bij volledig gezond dus allemaal met NEE) Direct wordt deze EV digitaal geregistreerd. Op dat moment kunnen wij in ons examensysteem een aanvraag voor een BE examen vastleggen.